Thursday 31st August 2017

Netwerk onderhoud | Network maintenance, scheduled 4 years ago

Er wordt tussen 22h en middernacht onderhoud uitgevoerd aan het IP netwerk. Wij verwachten hierbij een korte onderbreking van maximaal 5 minuten.


The IP network will be serviced between 22h and midnight. We expect a short service interruption of up to 5 minutes.