Thursday 1st June 2017

App & Mail services Onderbreking van uitgaand mailverkeer

Er doet zich een probleem voor bij het verzenden van uitgaande mail bij een aanzienlijk aantal klanten. Hierbij kan oa. een vertraagde mail aflevering een gevolg zijn. We zijn momenteel volop aan het werk om dit te verhelpen.