Friday 28th April 2017

Netwerk onderhoud | Network maintenance, scheduled 4 years ago

Door werken aan de netwerkapparatuur kunnen enkele korte netwerkonderbrekingen zich voordoen.