Tuesday 11th April 2017

App & Mail services Onderbreking van mailverkeer

Er doet zich een probleem voor bij de aflevering van inkomende mail bij een aanzienlijk aantal klanten. Hierbij kan oa. een vertraagde mail aflevering een gevolg zijn. We zijn momenteel volop aan het werk om dit te verhelpen.