Thursday 10th November 2016

Datacenter LCL-ANR1 Network Outage OK ANR1-LCL

The network outage seems to be resolved. We will be watching and are still investigating the exact cause.


De netwerkonderbreking lijkt te zijn verholpen. We volgen de situatie op en onderzoeken verder de exacte oorzaak.