Wednesday 26th October 2016

Datacenter NZ-STB1 BRIEF NETWORK OUTAGE | KORTE NETWERKONDERBREKING

Er deed zich een korte netwerkonderbreking voor. Het probleem situeert zich bij het AMS-IX knooppunt. Alle vekeer wordt omgeleid in afwachting dat het probleem bij AMS-IX volledig verholpen is.