Wednesday 11th May 2016

App & Mail services Webmail inaccessible with tablet / smartphone| Webmail ontoegankelijk met tablet / smartphone

We received some reports of users not being able to log into webmail using a mobile device such as a tablet. You can logon but then see a blank screen. We're investigating now.


Sommige gebruikers hebben gemeld dat ze met een mobiel toestel zoals een tablet bv niet kunnen inloggen op Webmail. Na het inloggen verschijnt een leeg scherm. We onderzoeken momenteel het probleem.