Friday 22nd April 2016

Datacenter TIP-AMS1 Cloud Servers & Shared Hosting SH09 | OK

Het probleem is verholpen en werd veroorzaakt door een hardwarefalen. De failover gebeurt normaal veel sneller en automatisch, er wordt nog onderzocht wat hier fout liep en hoe het kan worden voorkomen.


The problem has been resolved it was caused by a hardware malfunction and failover did not automatically take place. We will investigate the root cause to prevent this situation in the future.