Monday 25th April 2016

Datacenter TIP-AMS1 EMERGENCY MAINTENANCE | NOODONDERHOUD

Momenteel vindt in datacenter AMS1-TI een noodonderhoud plaats die korte onderbrekingen gedurende het komende uur tot gevolg kan hebben.


Currently there's an ongoing emergency maintenance in datacenter AMS1-TI that may cause short service interruptions during the next hour.