Saturday 28th April 2018

App & Mail services Mail back in service (update)

Alle mail services zijn inmiddels weer bereikbaar. Hoewel alles up & running is, is de performantie nog niet optimaal als voorheen. Dit is vooral te merken bij het gebruik van webmail en mogelijk kan ook een wat vertraagde aflevering van mail worden ondervonden. We werken momenteel met prioriteit eraan verder de komende uren om alles opnieuw naar optimale snelheid te brengen. Zodra ook de performantie weer op peil is, kan je opnieuw een update hier verwachten.

UPDATE: het performantieprobleem is inmiddels volledig verholpen ook.


All mail services are accessible again. Although everything is up and running, the performance is not yet optimal as before. This is especially noticeable when using webmail and possibly also a delayed delivery of mail may still occur. We are currently working with priority during the next few hours to bring everything back to optimal speed. As soon as the performance is up to standard again, you can expect an update here again.