Saturday 28th April 2018

App & Mail services Mail outage (update)

De oorzaak van het probleem is al een tijdje geïdentificeerd. We werken momenteel aan de oplossing. Dit duurt enige tijd vooraleer het voltooid is, vanwege de aard van het probleem, waarbij veel gegevens moeten worden verwerkt.


The cause of the problem has been identified for already a while. We're working on a fix right now, taking a while to be completed, because of the nature of the fix, involving a lot of data to process.