Tuesday 20th February 2018

Incident / Scheduled maintenance (TEST), scheduled 3 years ago

This scheduled maintenance announcement is just an a test, so there's no real maintenance planned in this case. In the event of a real maintenance announcement, you'd get a notification just as this.

The purpose of this test is to ensure that such a notification comes to your attention in an appropriate manner. If this could be better / different, then we would like to know how we can change this (by changing the mail address, adding colleagues, pointing to a group mailbox, ...)


Deze geplande onderhoudsaankondiging is slechts een test, dus in dit geval is er geen echt onderhoud gepland. In het geval van een echte onderhoudsaankondiging krijgt u een melding net als deze.

Het doel van deze test is om ons ervan te verzekeren dat zo'n melding op gepaste wijze tot je aandacht komt. Moest dit beter / anders kunnen, dan vernemen wij graag op welke manier we dit wijzigen (door het mailadres aan te passen, collega's toevoegen, richten aan een groepsmailbox, ...)